QOOUN
QOOVN

QOOWN
QOOXN
QOPON
QOPPN

QOPQN
QOPRN
QOPSN
QOPTN
QOPUN
QOPVN
QOPWN
QOPXN